คัดลอกข้อมูลของฉัน - ถ่ายโอนข้อมูล Wifi ย้าย & สลับเนื้อหาไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่น

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
22 มิ.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

แอป Copy My Data

Copy your data from one phone to another over a WiFi network, without the need for a computer.

Easily transfer data from one phone to another by QR.

Transfer your calendar dates, keep your favourite photos and send your favourite videos and music to your new smart phone. Copy my Data provides secure sharing from phone to phone.

Ensure both devices are connected to the same WiFi network and then run the app. Tranfer and enjoy this data backup available.

Copy My Data will guide you through the process of copying your data from one to another in a few easy steps. Have an easy connectivity through QR code connecting two smart phones wirelessly. Clone your phone! Don't lose any contact, document or video on your new smart phone

Download Copy My Data: Transfer Content app now and start transferring all your content. Dont lose you anything.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา