ใช้การควบคุมที่สมบูรณ์มากกว่าการความเร็วในการใช้งานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
3 มิ.ย. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
50,000+

App APKs

แอป Dash Net Accelerated VPN

Take complete control over the speed, data usage, security, and overall performance of your Android phone or tablet with Dash Net

As individuals grow increasingly reliant on their mobile devices, access to a fast, inexpensive, and transparent wireless experience on any network is more important than ever. Dash Net solves this issue by applying a proprietary mechanism to accelerate the data, network, and application usage of your Android Phone or Tablet along with the overall performance of your smart device. By speeding up mobile apps through the elimination of unnecessary app requests, protecting data with the security of a VPN (Virtual Private Network), and providing performance analytics and reporting, Dash Net lets you monitor and manage your device’s data usage and predict future needs as well as increase the security and speed of your device. A monthly subscription to the Dash Net service gives you full access to all of the app’s features at one low, monthly price.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา