แอปพลิเคชั่น E-Learning ของ UIN Raden Fatah Palembang

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
14 ต.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
500+

App APKs

แอป E-learning UIN Raden Fatah

>Ada beberapa manfaat E-learning dalam pembelajaran diantaranya<

1) Mempermudah dan menambah waktu interaksi antara mahasiswa dengan bahan belajar dan interaksi antara mahasiswa dengan dosen maupun antara sesama mahasiswa.

2) Memungkinkan bagi mahasiswa untuk tetap dapat belajar sekalipun tidak hadir secara fisik di dalam kelas. Kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu para mahasiswa, sehingga terjadi interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja.

3) Memungkinkan mahasiswa maupun dosen dapat saling berbagi informasi atau pendapat tentang materi kuliah sehingga dapat mengoptimalkan waktu tatap muka yang tersedia untuk konsentrasi pada materi tersebut.

4) Meningkatkan kualitas dan kinerja dosen dengan pengembangan model-model pembelajaran yang lebih baik dan bahan belajar yang lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mahasiswa.

5) Mengurangi kesenjangan digital antar dosen dan mahasiswa dengan diterapkannya sistem yang berbasis tekonologi internet secara terpadu dan terintegras.


>Teknologi Pendukung E-Learning<

Dalam praktiknya e-learning memerlukan bantuan teknologi. Menurut Rosenberg ada tiga kategori dasar yang ada dalam e-learning.

1) E-learning memerlukan jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi,

2) E-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet,

3) E-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan.

Kunjungi WEBSITE Resmi UIN Raden Fatah:
Homepage: https://radenfatah.ac.id/
E-learning: https://elearning.radenfatah.ac.id
อ่านเพิ่มเติม