แอพลิเคชันสำหรับ Sidoarjo Regency ASN ในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 ส.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

Ebuddy APP

ebuddy merupakan aplikasi yang digunakan oleh ASN di Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kegiatan sehari hari. Aplikasi ini dapat dijadikan teman kerja ASN yang akan mengingatkan setiap agenda yang harus dilakukan dalam kegiatan dinas dalam keseharian.
Aplikasi ini berisikan kegiatan harian, persetujuan surat dinas, disposisi surat dinas, presensi harian, dan jadwal meeting yang diadakan.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา