ห้องเรียนและโรงเรียนเครื่องมือการส่งข้อความ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
19 ส.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

Edmodo APP

Edmodo gives teachers the tools to share engaging lessons, keep parents updated, and build a vibrant classroom community.

The all-new Edmodo app has been redesigned from the ground up to focus on how YOU communicate with your students, parents, and fellow teachers.

TOOLS THAT TEACHERS NEED
- A home stream for following and discovering resources from teachers across the globe.
- All your classes and assignments organized in one place.
- Send messages directly to students and parents.
- Discover content that empowers your students and encourages mindfulness.

ENGAGE YOUR STUDENTS

With Edmodo, you can reach every student in your class. Students can login and participate from any phone, tablet, or computer. Facilitate discussions with your entire class or check in individually with direct messages. Help your students stay organized with an automatically-updated planner.

RESOURCES FOR TEACHERS

Share and discover new lessons and resources from across your school, district, or a global community. Edmodo makes it easy for you to explore professional content and teacher trends. And the improved home stream means you can find dozens of educational resources for your classroom all at once.

EdTech Digest Award Winner – Best Product

For more information, visit www.edmodo.com.
อ่านเพิ่มเติม