ส่งผ่านทางไกลโทรศัพท์ของคุณไปยังสถานที่ใด ๆ ในโลกด้วยคลิกเดียว!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 ส.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

Fake GPS APP

Teleport your phone to any place in the world with two clicks! This app sets up fake GPS location so every other app in your phone belives you are there!

Has Tasker support and can be started/stopped from command line (See FAQ for details)

+++IMPORTANT+++
Be aware that after using FakeGPS you may find your location LOCKED TO THE LAST MOCKED LOCATION EVENT AFTER UNINSTALL FakeGPS!

It's not a bug and your GPS sensor isn't broken. There are two ways to fix this issue:
1. Install "GPS Status" from the Play, launch and get a fresh GPS fix. You may need to repeat it several times with 30 min interval.
2. Start FakeGPS, set your real location and leave it so for several hours.
You may combine these steps. The issue will disappear in one or two days - be patient.

For ROOTED devices you can mock locations without enabling "Allow mock locations" option. To do so please use Root Explorer or other similar app and move /data/app/ru.lexa.fakegps~1.apk to /system/priv-app or to /system/app (for Android 4.3 and older). Then change apk permissions to rw-r-r and reboot your device. If you find apk in /syste/priv-app disappears after reboot it means that your devices has S-ON mode enabled and so restores /system folder aftear each reboot. Please google how to switch your device to S-OFF mode.

If you can't find ru.lexa.fakegps.apk in /data/app you may find it at /mnt/asec/ru.lexa.fakegps/1.apk. In this case you should copy and rename it to /system/priv-app/ru.lexa.fakegps.apk.

END USER LICENSE AGREEMENT
This app is provided "as is" and we can not be held responsible for any usage by the end users of our app. This app is free with limited functionality and is for testing purposes only.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา