บริการ Google Play APK - รุ่นล่าสุด

เวอร์ชันเก่า รายงานปัญหา

โฆษณา

💻 ติดตั้ง บริการ Google Play APK ใน Windows

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง LDPlayer - Android Emulator.
  2. เปิดแอป LDPlayer.
  3. ลาก บริการ Google Play.apk ไปยังโ LDPlayer.

📱 ติดตั้ง บริการ Google Play APK ใน Android

  1. แต บริการ Google Play.apk.
  2. แตติดตั้ง.
  3. ตามขั้นตอนในหน้าจอ.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา