ปรับแต่งการร้องขอ HTTP และเล่นกระดานโต้คลื่นกับเชื่อมต่อที่ปลอดภัยผ่าน SSH อุโมงค์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
8 ต.ค. 2559
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

KPN Tunnel APP

+++ KPN Tunnel Official +++


!!!!! PENDING PROJECT, TRY ULTIMATE VERSION !!!!!!

We (KPN Software Developers) changed package name from "dev.kpn.kpntunnel" to "kpn.soft.dev.kpntunnel", because some people jacking this app, so we rebuild again with new theme (material UI) and some features, but we remove some features and add again on next update (step by step) :-/


FEATURES :

- Customizing HTTP Request / Payload with command (see About for information)

- Surfing with secure connection through SSH Tunneling (OpenSSH / Dropbear)

- Forwarding all connection through VPN Service (no root) and Global Proxy (need root)

- Support Customize DNS Address for unblocking connection from ISP.

- Support UDP Protocol (Voice Call/ Video Call/Broadcast) but SSH Server need UDPGW from BadVpn

- Support HTTP Proxy / Squid & Direct Method (without proxy).

- etc.


This is Advanced Tools to customize HTTP Request and surfing with secure conection (SSH Tunneling). if you don't know anything don't use it. if you need to know, learn about HTTP Request and Secure Shell (SSH). :-P


NOTE :

- This application contains Ads for support developer.

- On some features need rooted access.

- For other informations, please see About in this Application.NEVER STOP RUNNING & MAKE SOME NOISE

Copyright, 2016 KPN Software Developers.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา