ใบสมัคร KULASIS คือใบสมัครเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตทราบข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรียนได้อย่างรวดเร็ว

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
3 ม.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
5,000+

แอป KULASIS

KULASISアプリは,授業に関する情報を京大生に素早くお知らせするためのアプリです。
全学部・大学院で掲載されている授業情報の中から、あなたの履修科目・所属に応じた情報を抽出して提供します。
このアプリのご利用は、ECS-ID(学生アカウント)が必要になります。

KULASISアプリのサービス

1.学生呼び出し・授業変更・休講情報等の各種掲示を表示
2.学生呼び出し・休講情報・授業サポート(授業資料確認・授業連絡メール・レポート課題)のプッシュ通知
3.授業時間割の表示・シラバス確認
4.授業サポート(授業資料確認・授業連絡メール・レポート課題)の確認

<1お知らせ>
教室の変更やレポートの締切日などのお知らせをいつでもどこでもチェック

<2プッシュ通知>
学生呼び出し・休講情報・授業サポートがプッシュ通知で確認

<3PC版KULASISと連携>
KULASISと連携して、早く・確実な情報伝達
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา