แอพที่ดีที่สุดรองรับการเรียนภาษาไทยได้ทุกที่ทุกระดับ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
21 พ.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000+

App APKs

Learn Thai APP

Learn Thai language with 1000+ essential phrases in 20 Thai lessons

How to learn Thai communication ? Easily with this app
Application support learning Thai and learn to speak Thai
Free - 100% Offline
4 mode practice
- 2 mode Thai Phrase practice
- 2 mode listening practice
1000+ Thai Phrase collection arrange in 20 subject with pronunciation support
+ Greetings
+ General Conversation
+ Numbers
+ Time and Date
+ Directions & Places
+ Transportation
+ Accommodation
+ Eating out
+ Shopping
+ Colors
+ Cities and Prefecture
+ Countries
+ Tourist Attractions
+ Family
+ Dating
+ Emergency
+ Feeling Sick
+ Tongue Twisters
+ Occasion phrases
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา