Shkolo เป็นระบบการจัดการโรงเรียน https://www.shkolo.bg

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
30 พ.ย. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

Shkolo APP

ผลิตภัณฑ์ของ Shkolo ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านหลังและกระบวนการบริหารและให้บุคลากรของโรงเรียนมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://www.shkolo.bg
อ่านเพิ่มเติม