Tận hưởng dịch vụ Vodafone chỉ bằng một cú nhấp chuột

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
22 thg 11, 2023
Nhà phát triển
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Ana Vodafone APP

Thưởng thức quản lý tài khoản của bạn thông qua một trải nghiệm di động cá nhân từ Vodafone!

Với Ana Vodafone App, bạn có thể quản lý internet & phút của bạn, có toàn quyền kiểm soát các dịch vụ của bạn, và bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ đề nghị hoặc thông tin cập nhật của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng này miễn phí tại Ai Cập hoặc trong khi chuyển vùng, trừ khi chuyển đến một ứng dụng bên ngoài.
Hãy theo dõi để biết thêm đi!

Ana Vodafone, điền vào điện thoại thông minh của bạn với ứng dụng thông minh của chúng tôi.
Đọc thêm