Ứng dụng quét các sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
16 thg 5, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Yuka APP

◆ 50 TRIỆU NGƯỜI DÙNG ◆

Yuka quét các sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm để giải mã thành phần và đánh giá tác động của chúng đối với sức khỏe.

Đối mặt với các nhãn không thể giải mã, Yuka mang lại sự minh bạch hơn bằng cách quét đơn giản và cho phép bạn sử dụng theo cách sáng suốt hơn.

Yuka biểu thị thông qua một mã màu rất đơn giản về tác động của sản phẩm đối với sức khỏe của bạn: xuất sắc, tốt, tầm thường hoặc xấu. Đối với mỗi sản phẩm, bạn truy cập vào một bảng chi tiết để hiểu đánh giá của nó.

◆ 3 TRIỆU SẢN PHẨM THỰC PHẨM ◆

Mỗi sản phẩm được đánh giá theo 3 tiêu chí khách quan: chất lượng dinh dưỡng, sự có mặt của chất phụ gia và kích thước sinh học của sản phẩm.

◆ 2 TRIỆU SẢN PHẨM MỸ PHẨM ◆

Phương pháp đánh giá dựa trên phân tích tất cả các thành phần của sản phẩm. Mỗi thành phần được chỉ định một mức độ rủi ro, dựa trên tình trạng khoa học cho đến nay.

◆ KHUYẾN NGHỊ SẢN PHẨM TỐT NHẤT ◆

Đối với tất cả các sản phẩm có đánh giá tiêu cực, Yuka độc lập đề xuất các sản phẩm thay thế tương tự tốt cho sức khỏe hơn.

◆ 100% ĐỘC LẬP ◆

Yuka là một ứng dụng độc lập 100%. Điều này có nghĩa là các đánh giá và khuyến nghị về sản phẩm được đưa ra hoàn toàn khách quan: không thương hiệu hay nhà sản xuất nào có thể ảnh hưởng đến chúng bằng cách này hay cách khác. Hơn nữa, ứng dụng không có quảng cáo. Tìm thêm thông tin về tài chính của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.
Đọc thêm