Ứng dụng quét các sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 4, 2023
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Yuka APP

◆ 40 TRIỆU NGƯỜI DÙNG ◆

Yuka quét các sản phẩm thực phẩm và mỹ phẩm để giải mã thành phần của chúng và đánh giá tác động của chúng đối với sức khỏe.

Đối mặt với các nhãn không thể giải mã, Yuka mang lại sự minh bạch hơn trong một lần quét đơn giản và cho phép bạn sử dụng theo cách sáng suốt hơn.

Yuka cho biết thông qua một mã màu rất đơn giản về tác động của sản phẩm đối với sức khỏe của bạn: xuất sắc, tốt, tầm thường hoặc tệ. Đối với mỗi sản phẩm, bạn có quyền truy cập vào một bảng chi tiết để hiểu đánh giá của nó.

◆ 1,5 TRIỆU SẢN PHẨM THỰC PHẨM ◆

Mỗi sản phẩm được đánh giá theo 3 tiêu chí khách quan: chất lượng dinh dưỡng, sự có mặt của các chất phụ gia và kích thước sinh học của sản phẩm.

◆ 500.000 MỸ PHẨM ◆

Phương pháp tính điểm dựa trên sự phân tích tất cả các thành phần của sản phẩm. Mỗi thành phần được chỉ định một mức độ rủi ro, dựa trên tình trạng khoa học cho đến nay.

◆ ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM TỐT NHẤT ◆

Đối với tất cả các sản phẩm có xếp hạng tiêu cực, Yuka đề xuất độc lập các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho các sản phẩm tương tự.

◆ ĐỘC LẬP 100% ◆

Yuka là một ứng dụng độc lập 100%. Điều này có nghĩa là các đánh giá và khuyến nghị về sản phẩm được thực hiện hoàn toàn khách quan: không thương hiệu hoặc nhà sản xuất nào có thể ảnh hưởng đến họ theo cách này hay cách khác. Ngoài ra, ứng dụng không quảng cáo. Tìm thêm thông tin về tài trợ của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.
Đọc thêm