CloudEdge cung cấp một tập hợp các nền tảng dịch vụ video cho gia đình và doanh nghiệp.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
7 thg 8, 2023
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

CloudEdge APP

Trong khi đó bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức đẩy qua hệ thống báo động "CloudEdge" khi phát hiện chuyển động, vì vậy bạn có thể làm phù hợp cho việc bảo vệ an toàn gia đình và doanh nghiệp measures.Your được ở bên em, mọi lúc mọi nơi are.The Chức năng chính:
   1. Bất động chơi video
   2. kiểm tra hình ảnh Playback
   3. Thời gian & nhắn nhắc nhở
   4. Chia sẻ hình ảnh video
Đọc thêm