Khám phá các chương trình tuyệt vời và cách nhận được nhiều hơn từ Freeview Play.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 5, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Explore Freeview Play APP

Khám phá các chương trình tuyệt vời và cách nhận được nhiều hơn từ Freeview Play.

Ứng dụng này yêu cầu thiết bị Freeview Play tương thích, vui lòng xem https://www.freeview.co.uk/freeview-play để biết thêm chi tiết.
Để hoạt động đúng, ứng dụng này yêu cầu các thành phần bổ sung được cài đặt.
Các thành phần sau được yêu cầu: "Máy khách MDS", "Cơ quan cấu hình FVP" & "Cầu TIF" từ Freeview, tất cả đều là một phần của Freeview Play TV của bạn.
Đọc thêm