Flappy Bird - Flap your wings to fly...

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
2 thg 10, 2014
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Flappy Bird GAME

Flap your wings to fly...

[How to play]
> Tap to flap your wings to fly.
> Avoid pipes.
> Try to get 4 medals: Bronze, Silver, Gold (hard), Platinum (very hard)
Đọc thêm