Miễn phí dịch từ tiếng Anh sang Bồ Đào Nha, và từ Bồ Đào Nha sang tiếng Anh.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
8 thg 5, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Bồ Đào Nha Người phiên dịch APP

Ứng dụng miễn phí này có thể dịch các từ và các văn bản từ tiếng Anh (hoặc tiếng việt) cho Bồ Đào Nha, và từ Bồ Đào Nha sang tiếng Anh.

Ứng dụng rất hữu ích cho dịch dễ dàng và nhanh chóng, có thể được sử dụng như một từ điển.
Nếu bạn là một sinh viên, du lịch, du lịch, nó sẽ giúp bạn tìm hiểu ngôn ngữ!

Bồ Đào Nha được nói ở các nước như Brazil, Bồ Đào Nha, Mozambique, Angola, Ma Cao và những người khác.
Đọc thêm