Ứng dụng vòng quay số đơn giản này thật sự có ích và dễ sử dụng.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
20 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

Vòng quay số ngẫu nhiên APP

Bạn có thể thưởng thức ứng dụng này nhiều cách, nó phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng.
+ Chạm vào nút dấu cộng để tăng số của vòng quay.
+ Nhấn vào nút trừ để giảm số của vòng quay.
+ Vòng quay xoay khi bạn chạm vào nút phát ở giữa đáy màn hình.
+ Trong màn hình ban đầu là vòng quay 10 số. Lần sau, sẽ hiện thị vòng quay mà lần cuối cùng bạn sử dụng.
+ Bạn có thể chọn một số từ 1 đến 100.

Cảnh sử dụng giả định
+ Quay chọn ngẫu nhiên 1 số bất kỳ.
+ Thay thế cho súc sắc
+ Như một trò chơi vòng quay tìm người theo thứ tự.
+ Chọn một người để đi mua sắm.
+ Chọn một người để vứt rác...
Đọc thêm