Cứu mọi người khỏi các trường hợp khẩn cấp khác nhau

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
19 thg 1, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Save People GAME

Bạn phải chơi cho chết với một lưỡi hái, cần phải cứu những người đã rơi vào các hành động cuộc sống khác nhau.
Đọc thêm