Dễ dàng nhìn thấy ở đó thời gian bạn ngủ và lúc đó thời gian bạn thức dậy

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
13 thg 6, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Sleepytime APP

Ứng dụng tính toán thời gian tốt nhất để bạn đi ngủ và thời gian tốt nhất để bạn thức dậy! Nó dựa trên chu kỳ giấc ngủ 90 phút và tính toán ngược. Thức dậy trong một chu kỳ ngủ có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng thức dậy sau một chu kỳ có thể khiến bạn cảm thấy sảng khoái hơn!

Cần có quyền ĐẶT BÁO ĐỘNG để ứng dụng mở ứng dụng báo thức của bạn nếu bạn muốn đặt báo thức vào một thời điểm nhất định.
Đọc thêm