Tải khi nào và ở đâu bạn muốn!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
8 thg 12, 2023
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Carga SUBE APP

Sạc 100% từ điện thoại di động của bạn. Hỗ trợ SUBE của bạn sau điện thoại để: ghi có các khoản phí điện tử, kiểm tra số dư và chuyến đi cuối cùng. Ngoài ra, bạn có thể chọn phương thức thanh toán từ ứng dụng.

Trong trường hợp có chương trình khuyến mãi hoặc tặng phẩm, bạn sẽ nhận được thông báo trực tiếp!

Nó được tính phí như thế nào? *
1. Nhập "Tải lên SUBE" và chọn một ứng dụng trả phí
2. Nhấp vào "Tải lên tín dụng" khi NFC được bật và hỗ trợ SUBE của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập argentina.gob.ar/SUBE hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook (www.facebook.com/tarjetaSUBE) và Twitter (www.twitter.com/TarjetaSUBEok).

* Ứng dụng chưa tương thích với tất cả các điện thoại.
Đọc thêm