DeployGate kết nối bạn và các nhà phát triển để giúp cải thiện các ứng dụng trơn tru.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
15 thg 6, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

DeployGate APP

DeployGate giúp việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản và dễ dàng!

Nếu bạn thuộc nhóm phát triển ứng dụng, hãy sử dụng DeployGate trên thiết bị của bạn để dễ dàng quản lý và thực hiện QA cho các ứng dụng đang được phát triển của bạn. Ứng dụng của chúng tôi cung cấp các tính năng sau để đơn giản hóa việc quản lý và xác minh các ứng dụng đang được phát triển.

- Dễ dàng cài đặt và gỡ cài đặt các ứng dụng đang được phát triển.
- Nhận thông báo đẩy khi có bản cập nhật mới.
- Phát hiện các ứng dụng đang được phát triển được cài đặt trên thiết bị của bạn và cũng hiển thị thông tin ứng dụng cũng như siêu dữ liệu bản dựng bổ sung.
- Cài đặt lại các phiên bản trước đây của ứng dụng.
- Chia sẻ quy trình cài đặt/gỡ cài đặt giữa nhiều bên liên quan.

Nếu bạn tích hợp SDK DeployGate với các ứng dụng đang được phát triển thì thậm chí còn có nhiều tính năng hơn nữa.

Để bắt đầu thử nghiệm ứng dụng của bạn trên DeployGate, bạn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau.

- Tài khoản DeployGate của bạn có quyền truy cập vào các ứng dụng đang được phát triển và bạn là nhà phát triển hoặc người thử nghiệm.
- Bạn đã nhận được liên kết hợp lệ (ví dụ: URL của trang Phân phối) để tham gia thử nghiệm các ứng dụng đang được phát triển.

Người không phải là nhà phát triển (Người dùng chung): Xin lưu ý rằng nhà phát triển ứng dụng phải phân phối ứng dụng đang được phát triển của họ thông qua DeployGate. Để tham gia thử nghiệm ứng dụng, bạn phải nhận được lời mời trước từ nhà phát triển.
Đọc thêm