Thay đổi Biểu tượng cảm xúc của Thiết bị của bạn thành Người mới và Người mới - Hiện tại Samsung chỉ có

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
19 thg 3, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100+

Emoji Switcher - No Root for S APP

Ứng dụng này cho phép bạn thay đổi Biểu tượng cảm xúc của thiết bị thành các biểu tượng khác
hiện tại nó chỉ hỗ trợ các thiết bị Samsung
Android Nougat và Oreo cũng vậy

Biểu tượng cảm xúc có sẵn: -
iOS 12.1
Facebook 3
Bánh Samsung
Android Pie
Whatsapp
Một4
và nhiều hơn nữa để đến sau 3 :) 1
Đọc thêm