Thay đổi Biểu tượng cảm xúc của Thiết bị của bạn thành Người mới và Người mới - Hiện tại Samsung chỉ có

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
19 thg 3, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100+

Emoji Switcher - No Root for S APP

This app allows you to change your device's Emoji to different ones
it supports Samsung devices only for now
Android Nougat and Oreo only too

Available Emojis :-
iOS 12.1
Facebook 3
Samsung Pie
Android Pie
Whatsapp
One4
and more to come later 3:) 1
Đọc thêm