Nhấn và giữ nút trang chủ để chia sẻ ảnh chụp màn hình trực tiếp.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
12 thg 8, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Home Button Screenshot APP

Chỉ cần nhấn nút home của bạn.
Ảnh chụp màn hình lưu / chia sẻ với ứng dụng khác trực tiếp.

* Đặt thành mặc định của ứng dụng hỗ trợ Divice *
Đọc thêm