Ứng dụng chính thức mAadhaar-UIDAI cho người nắm giữ Aadhaar với một loạt các dịch vụ

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
28 thg 10, 2022
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
50.000.000+

App APKs

mAadhaar APP

Với mục tiêu tiếp cận số lượng lớn người dùng điện thoại thông minh, mAadhaar mới được phát hành bởi Cơ quan nhận dạng duy nhất của Ấn Độ. Ứng dụng có một loạt các dịch vụ Aadhaar và một phần được cá nhân hóa cho chủ sở hữu Aadhaar, những người có thể mang thông tin Aadhaar của họ dưới dạng bản mềm, thay vì luôn mang theo bản sao.

Các tính năng chính trong mAadhaar:
 Đa ngôn ngữ: Để đảm bảo các cư dân đa dạng về ngôn ngữ của Ấn Độ có thể truy cập được Dịch vụ Aadhaar, menu, nhãn nút và các trường biểu mẫu được cung cấp bằng tiếng Anh cũng như bằng 12 ngôn ngữ Ấn Độ (tiếng Hindi, tiếng Assamese, tiếng Bengali, tiếng Gujarati, tiếng Kannada, tiếng Malayalam , Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu và Urdu). Sau khi cài đặt, người dùng sẽ được nhắc chọn bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào. Tuy nhiên, các trường đầu vào trong biểu mẫu sẽ chỉ chấp nhận dữ liệu được nhập bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Điều này được thực hiện để giúp người dùng tránh phải đối mặt với những thách thức khi nhập các ngôn ngữ trong khu vực (do những hạn chế trong bàn phím di động).
Universality: Cư dân có hoặc không có Aadhaar có thể cài đặt Ứng dụng này trong điện thoại thông minh của họ. Tuy nhiên, để sử dụng các dịch vụ Aadhaar được cá nhân hóa, cư dân sẽ phải đăng ký Hồ sơ Aadhaar của họ trong Ứng dụng.
 Dịch vụ trực tuyến của Aadhaar trên Di động: Người dùng mAadhaar có thể sử dụng các dịch vụ nổi bật cho chính họ cũng như cho bất kỳ cư dân nào khác đang tìm kiếm Aadhaar hoặc trợ giúp liên quan. Các chức năng được phân nhóm rộng rãi như:
o Bảng điều khiển chính của dịch vụ: Truy cập trực tiếp để tải xuống Aadhaar, Đặt hàng in lại, Cập nhật địa chỉ, Tải xuống eKYC ngoại tuyến, Hiển thị hoặc quét mã QR, Xác minh Aadhaar, Xác minh thư / email, truy xuất UID / EID, Yêu cầu thư xác thực địa chỉ
o Yêu cầu Dịch vụ Trạng thái: Để giúp cư dân kiểm tra trạng thái của các yêu cầu trực tuyến khác nhau
o My Aadhaar: Đây là phần được cá nhân hóa dành cho chủ sở hữu Aadhaar, nơi cư dân sẽ không phải nhập số Aadhaar của họ để sử dụng các dịch vụ Aadhaar. Ngoài ra, phần này cũng cung cấp các phương tiện để cư dân khóa / mở khóa Aadhaar hoặc Xác thực sinh trắc học của họ.
Aadhaar Lock - Người giữ Aadhaar có thể khóa số UID / Aadhaar của họ bất cứ lúc nào họ muốn.
 Khóa / mở khóa sinh trắc học đảm bảo xác thực sinh trắc học bằng cách khóa dữ liệu sinh trắc học. Sau khi người dân bật hệ thống Khóa sinh trắc học, sinh trắc học của họ vẫn bị khóa cho đến khi Người giữ Aadhaar chọn Mở khóa (tạm thời) hoặc Tắt hệ thống Khóa.
TOTP tạo - Mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian là mật khẩu tạm thời được tạo tự động có thể được sử dụng thay cho OTP dựa trên SMS.
 Cập nhật hồ sơ - Để xem cập nhật dữ liệu hồ sơ Aadhaar sau khi hoàn thành thành công yêu cầu cập nhật.
 Chia sẻ mã QR và dữ liệu eKYC bởi người giữ Số Aadhaar giúp người dùng Aadhaar chia sẻ eKYC hoặc mã QR được bảo vệ bằng mật khẩu của họ để xác minh an toàn và không cần giấy tờ.
 Đa hồ sơ: Chủ sở hữu Aadhaar có thể bao gồm nhiều (tối đa 3) hồ sơ (với cùng một số điện thoại di động đã đăng ký) trong phần hồ sơ của họ.
 Dịch vụ Aadhaar trên SMS đảm bảo chủ sở hữu Aadhaar tận dụng các dịch vụ Aadhaar ngay cả khi không có mạng. Điều này cần sự cho phép của SMS.
 Định vị Trung tâm Ghi danh giúp người dùng tìm thấy Trung tâm Ghi danh gần nhất.
Đọc thêm