Bạn có thể chuyển đổi file video thành các file audio (MP3, AAC) với các tùy chọn khác nhau

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 4, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000.000+

App APKs

MP3 Video Converter APP

Bạn có thể chuyển đổi file video thành các file audio (MP3, AAC) với các tùy chọn khác nhau (bitrate, thông tin dữ liệu)

1 Hỗ trợ nhiều loại hình video (3GP, FLV, MP4, vv)
2 Hỗ trợ nhiều loại hình âm thanh (MP3, AAC)
3. Hỗ trợ chỉnh sửa thông tin meta (tiêu đề, album, nghệ sĩ)
4 Hỗ trợ ứng dụng dựa trên tích hợp. (Liên hệ)

* Nó chỉ hỗ trợ ARMv7 và cao hơn.
* Có phải sử dụng ffmpeg và mp3lame thư viện.
Đọc thêm