Ứng dụng tắt và khóa màn hình

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
20 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Screen Off and Lock APP

Chức năng:
Tắt và khóa màn hình cho chiếc điện thoại yêu quý của bạn.
Sở dĩ chức năng này đã tồn tại trên chiếc máy điện thoại của bạn, đó là nút nguồn(power). Nhưng vì thao tác bấm quá nhiều nó sẽ nhanh bị nhờn. Vì vậy chúng tôi viết ứng dụng này giúp người dùng san sẻ bớt gánh nặng cho nút nguồn (Power).

Biểu tượng khởi chạy:
Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ có 2 biểu tượng khởi chạy:
1. "Screen Off and Lock" dùng để thực thi chức năng tắt và khóa màn hình
2. "Cao cấp" dùng để quản lý tài khoản cao cấp của bạn

Ứng dụng này sử dụng các quyền:
1. Quản trị viên thiết bị( Device Administrator permission)
Để gỡ cài đặt ứng dụng Screen Off and Lock:
1. Chuyển đến Cài đặt điện thoại > Bảo mật > Quản trị viên thiết bị > Bỏ
chọn Screen Off and Lock.
2. Truy cập Cài đặt điện thoại > Ứng dụng > Màn hình khóa > Nhấn vào gỡ
cài đặt
2. Hỗ trợ tiếp cận(API AccessibilityServices): Dành cho điện thoại có hỗ trợ
dấu vân tay, để tắt và khóa màn hình và mở màn hình trở lại bằng dấu vân
tay trên thiết bị điện thoại của bạn.
Để tắt AccessibilityServices: Chuyển đến Cài đặt điện thoại > Hỗ trợ tiếp
cận/Hỗ trợ > Ứng dụng đã tải xuống/Dịch vụ được cài đặt > Screen Off and
Lock > Tắt
Đọc thêm