Ứng dụng nền tảng SIGMA

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
5 thg 3, 2024
Thể loại
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Sigma APP

Ứng dụng được phát triển cho các đặc vụ Công an, như một phần của dự án SIGMA (Hệ thống quản lý tích hợp của Maranhão). Trong đó, người dùng có thể tham khảo ý kiến ​​của công dân, đơn vị, xuất hiện, bảo đảm, phương tiện, trong số những người khác.
Đọc thêm