Mức tinh thần. Đồ họa tuyệt vời.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
20 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Spirit Level APP

Biến thiết bị của bạn thành Cấp độ Tinh thần (còn gọi là cấp độ bong bóng).

• Tầm mắt của bò đực với màn hình đo cuộn và cao độ
• Màn hình đo góc và mức bong bóng ngang và dọc.
• Tính năng hiệu chỉnh để điều chỉnh độ lệch của gia tốc kế và độ nhạy trục khác nhau.

Để có kết quả tốt nhất, hãy chạm vào CAL và hiệu chỉnh trước. Cấp độ Tinh thần chỉ tốt bằng gia tốc kế của bạn. Chỉ dành cho chỉ định. Đừng làm hỏng máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn, hãy sử dụng cấp độ tinh thần thực sự khi thích hợp.

• Nút tạm dừng để giữ kết quả hiện tại.
• Nút đặt lại và đặt lại để đo góc dễ dàng hơn.
• Tùy chọn tự động chọn màn hình dựa trên độ nghiêng.
Đọc thêm