F1 VM APK

F1 VM

picture-in-picture andro
1.3.1.3.07-64gpfn

Máy ảo android hình trong ảnh và cũng có thể chạy trên màn hình tắt

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
14 thg 7, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1+

App APKs

F1 VM APP

F1 VM (có nghĩa là "năm một máy ảo"), hệ thống ảo Android trên thiết bị di động, còn được gọi là Android Virtual Machine (gọi tắt là VM, cụ thể là máy ảo, phần mềm tương tự trên PC như VMWare, VirtualBox). Ngay cả khi F1 VM chạy ở chế độ nền, các trò chơi và ứng dụng chạy trong F1 VM vẫn có thể tiếp tục chạy trong một cửa sổ nhỏ (Chế độ hình trong ảnh). F1 VM cũng có thể chạy trên màn hình tắt!

[Chia đôi cửa sổ nhỏ]
Hỗ trợ các trò chơi / ứng dụng chạy ngầm, chia đôi màn hình nhỏ bằng một cú nhấp chuột. Xem phim / trò chuyện / trò chơi / công việc và cuộc sống đang được cân bằng.

[Hệ thống Android 7.1]
Hệ thống Android 7.1 ảo F1 VM, không bị giới hạn bởi hệ thống điện thoại di động. Ngay cả điện thoại di động với hệ thống 5.1 cũng có thể chạy F1 VM với hệ thống 7.1 tích hợp sẵn.

[Bảo vệ An ninh và Quyền riêng tư]
F1 VM là một môi trường ảo tách biệt khỏi hệ thống điện thoại di động của bạn. Việc cài đặt phần mềm giả mạo trong F1 VM sẽ không ảnh hưởng đến điện thoại di động của bạn. Không cần phải lo lắng về nguy cơ vi-rút và sự cố hệ thống, và nó sẽ không làm rò rỉ thông tin điện thoại di động của bạn.
Đọc thêm