Công cụ để chạy một trò chơi dựa trên LWJGL mà bạn đã biết.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
19 thg 11, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

PojavLauncher APP

This application is intended to run one particular LWJGL-based game you all know.
Minimum requirements: Android™ 5.0; 1GB RAM (only 1.12.2 or less)
Recommended requirements: Android™ 8.1; 4GB RAM (most of the versions)
Note: has problems with some phones
Source: https://github.com/PojavLauncherTeam/PojavLauncher

:)
Đọc thêm