PojavLauncher APK

PojavLauncher

crocus-v3_openjdk

Tải về PojavLauncher APK cho Android - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

qr

Phiên bản mới nhất

TênPojavLauncher (Minecraft: Java Edition for Android) APK
Phiên bảncrocus-v3_openjdk (9938053)
Cập nhật01 th 09, 2021
Nhà phát triểnartdeell
IDnet.kdt.pojavlaunch
Lượt cài đặt1.000.000+
Thể loạiỨng dụng, Công cụ

Ứng dụng PojavLauncher

Công cụ để chạy một trò chơi dựa trên LWJGL mà bạn đã biết.

This application is intended to run one particular LWJGL-based game you all know.
Minimum requirements: Android™ 5.0; 1GB RAM (only 1.12.2 or less)
Recommended requirements: Android™ 8.1; 4GB RAM (most of the versions)
Note: has problems with some phones
Source: https://github.com/PojavLauncherTeam/PojavLauncher

:)
Đọc thêm