Quản lý các chứng chỉ bảo mật hệ thống mà không cần phải khóa màn hình!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
12 thg 4, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Root Certificate Manager(ROOT) APP

ĐƠN NÀY ĐÒI ROOT.
Root Certificate Manager có thể thao tác các chứng chỉ bảo mật hệ thống 4.0 + (Ice Cream Sandwich) thiết bị, mà không yêu cầu người dùng nhập vào một khóa màn hình. Bạn có thể:

Chứng chỉ gốc -Examine
-Delete Chúng khỏi hệ thống
-Xuất Chúng vào thẻ SD
-Import Từ thẻ SD
-Import Trực tiếp từ kết nối HTTPS của một trang web.

ĐƠN NÀY ĐÒI ROOT.
Đọc thêm