Đây là một ứng dụng tương tác với TV box

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
15 thg 10, 2020
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Ứng dụng Smart STB

This is an APP that interacts with the TV box.
You can use the APP to control the TV box remotely.(Bluetooth RCU/Wifi RCU)
The APP lets you stream youtube to your TV.
You can watch IPTV.
Đọc thêm