Application for detecting illegal and inappropriate trimming

Advertisement

Latest Version

Version
Update
Aug 12, 2021
Category
Installs
100+

App APKs

Nekrm APP

Aplikácia NEKŔM! vznikla na odhaľovanie nelegálneho a nevhodného prikmovania, ktoré spôsobuje navykanie divokých zvierat na ľudskú potravu. Vďaka vášmu nahláseniu môže náš Spolok Prales deťom SK podať podnet na prešetrenie na Zelenú linku ministerstva životného prostredia a príslušné úrady.
Read more