Tối ưu hóa mạng WiFi của bạn sử dụng WiFi Analyzer, Không Location Permission!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
30 thg 11, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

WiFi Analyzer APP

Giới thiệu một phương pháp mới để phân tích và tối ưu hóa WiFi của bạn, Turn bạn thiết bị Android vào WiFi Analyzer!
WiFi Analyzer Khuyến nghị các kênh tốt nhất và địa điểm cho mạng của bạn.
WiFi Analyzer cung cấp cho bạn những thông tin tối ưu hóa hữu ích nhất để giúp can thiệp giảm và tăng tốc độ kết nối và ổn định.

Tính năng, đặc điểm:
- Tối ưu hóa WiFi cho vấn đề giao thoa
- Kênh Analyzer cho gần đó AP
- Dữ liệu theo thời gian thực và tính toán khoảng cách.
- Lịch sử của cường độ tín hiệu
- Hỗ trợ 2.4GHz / 5GHz
- Xem Hidden WiFis
- Sao chép địa chỉ MAC
- Kênh Optimizer + nhiều hơn nữa!
Đọc thêm